menu Professional

Tresoar

Tresoar is dé plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit.  Het is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân.  De organisatie Tresoar is het resultaat van de fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale– en Buma-bibliotheek (PBF) en het Rijksarchief in Friesland (RAF).

Brief Romke Eelkes Zandstra

Liefdesbrief van Romke Eelkes Zandstra

Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten. Maar ook de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen,  bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging , cd’s van Friese punk tot klassiek,  het monnikenwerk de  “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma ,  de oudste en nieuwste(Friese)literatuur, wetenschappelijke publicaties en digitale bestanden.

Tresoar & RedBot

Tresoar is projectleider van het meerjarige digitaliseringsproject en stuurt het project aan. Van de collectie worden vooral tijdschriften en kranten, kaarten, notariële akten en Friese publicaties gedigitaliseerd.

TresoarTresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
(058) 7890789

www.tresoar.nl
info@tresoar.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
TRESOAR
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Film Archief
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Fries Museum
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
Fryske Akademy