menu Professional

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân is de publieke regionale omroep van Fryslân. Met programma’s en reportages in de Friese taal voor alle leeftijden. Omrop Fryslân heeft een breed aanbod van nieuws, sport, cultuur en achtergrond op radio en televisie en online via de website, social media en apps.

Omrop Fryslân & RedBot
Regieruimte van de omrop

Regieruimte van de omrop

De omrop levert audio & video uit de archieven van de omrop aan voor digitalisering. Ook wordt het videoarchief van Omrop Fryslân online ontsloten op een speciale website. De omrop werkt hierin intensief samen met het Fries Film Archief onder bij het project Yn lûd en byld.

Omrop Fryslân
Omrop FryslânZuiderkruisweg 2
8938 AP Leeuwarden
(058) 299 77 99

www.omropfryslan.nl
info@omropfryslan.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Ried fan de Fryske Beweging
Afûk
Cedin
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Film Archief
Omrop Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
TRESOAR
Provincie Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Fries Museum
Museum Drachten