menu Professional

Museum Drachten

Museum Drachten ofwel – Dr8888- is één van de meest toonaangevende musea voor moderne kunst in Noord-Nederland en heeft een bijzondere (inter)nationale collectie met werken van o.a. Theo van Doesburg, Kurt Schwitters en Thijs Rinsema. Museum Dr8888 heeft de Stijlkamer van Thijs Rinsema nagebouwd, die gedurende het hele jaar in een (semi)permanente opstelling te zien is. Museum Dr8888 heeft niet alleen een grote eigen collectie werken, maar organiseert ook meerdere wisseltentoonstellingen per jaar.

Museum Drachten & RedBot
Collectie 20e eeuw museum Drachten

Collectie 20e eeuw

Museum Drachten heeft een tweeledige rol bij RedBot. Museum Drachten is een van de 30 deelnemende musea in het project. Een groot deel van de kunstcollectie wordt de komende tijd gedigitaliseerd. Daarnaast zit directeur Paulo Martina in de bestuurlijke raad als een van de partners.

Museum Dr8888
Museumplein 2
Museum Drachten9203 DD Drachten
(0512) 515647

www.museumdrachten.nl
info@museumdrachten.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museumfederatie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Film Archief
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Fries Museum
Afûk
Cedin
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
TRESOAR