menu Professional

Monumentenzorg Fryslân

De stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt overheden, erfgoedorganisaties, eigenaren en beheerders van monumenten, door actuele informatie te verstrekken over de monumentenzorg, archeologie en al het andere erfgoed in Fryslân. Denk dan aan producten of diensten als monumenteninventarisatie, een molenleskist,  restauratiebegeleiding of de door het steunpunt ontwikkelde cultuurhistorische Belvedere-scan.

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân & RedBot
Kantoor monumentenzorg Fryslân

Kantoor monumentenzorg Fryslân

Het Steunpunt is de ‘aanvoerder’ van een elftal monumentenorganisaties die zijn gehuisvest in het Monumintehûs aan de Emmakade in Leeuwarden. Het Steunpunt heeft een coördinerende rol en vertegenwoordigt de Friese monumentenorganisaties in de bestuurlijke raad van het project. Het materiaal dat gedigitaliseerd gaat worden zal vooral bestaan uit archiefmateriaal, (oude) foto’s, (oorspronkelijke) bouwtekeningen of roerend erfgoed (in kerken bijvoorbeeld). De digitale informatie over de (bouw)geschiedenis van een monument -liefst met het verhaal erbij – geeft de bezoeker of toerist veel extra wetenswaardigheden. Maar de informatie is ook van grote waarde voor nieuwe plannen voor monumenten.

Monumentenorganisaties in Friesland

Steunpunt Monumentenzorg FryslânStichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Emmakade 59 (NZ)
8921 AG Leeuwarden
(058) 2666617

www.monumentenzorgfryslan.nl
info@monumentenzorgfryslan.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museum Drachten
Provincie Fryslân
Fries Museum
Fries Film Archief
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Omrop Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân