menu Professional

Fryske Beweging

Kantoor RfdfB

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belangenorganisatie voor mensen die trots zijn op Friesland en zich inzetten voor meer ruimte voor het Fries en de Friese cultuur. De raad is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie waar tal van organisaties bij aangesloten zijn.

Fryske Beweging & RedBot

De RfdFB heeft bij de opzet van het digitaliseringsplan een belangrijke rol gespeeld om de verschillende samenwerkingspartijen bij elkaar te brengen en de financiering rond te krijgen. Bij de uitwerking van het project ‘RedBot’ heeft de RfdFB de rol fan aanjager om de realisatie goed op poten te zetten.

Ried fan de Fryske BewegingRied fan de Fryske Beweging
Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden
(058) 2138913

www.fryskebeweging.nl
ynfo@fryskebeweging.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Fries Film Archief
Afûk
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
TRESOAR
Cedin
Provincie Fryslân
Fries Museum