menu Professional

Fryske Akademy

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is het wetenschappelijk centrum van Friesland op het gebied van de Friese taal, meertaligheid, geschiedenis en cultuur. De Fryske Akademy is gelieerd aan de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Fryske Akademy is een ondernemend instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De medewerkers van de Akademy verrichten fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen moderne onderzoeksinstrumenten.

De Fryske Akademy & RedBot

De Fryske Akademy is met twee projecten als samenwerkingspartner verbonden aan RedBot. Fryslân 1750-1900 is een verrijking van het Historisch geografisch informatiesysteem. De gebruiker kan via de computer of mobiele telefoon op perceelniveau allerhande historische gegevens uit verschillende perioden in het verleden boven water halen. Het Friese erfgoed wordt zo op een zeer vooruitstrevende wijze toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.

De Taaldatabank Fries is een instrument voor taalkundig onderzoek en een hulpmiddel voor iedereen die in de Friese taal is geïnteresseerd. Uitbreiding van de taaldatabank met geschreven en gesproken teksten is noodzakelijk om het Fries te behouden en het brede publiek met de rijkdom van het Fries kennis te laten maken.

fryskeakademyFryske Akademy
Doelestraat 6-8
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden

(058) 2131414
www.fryske-akademy.nl
fa@fryske-akademy.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
TRESOAR
Ried fan de Fryske Beweging
Omrop Fryslân
Cedin
Afûk
Fryske Akademy
Museum Drachten
Provincie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Film Archief
Fries Museum