menu Professional

Fries Museum

Fries Museum

Het Fries Museum gaat over de Friezen en over Friesland, een eigenzinnig stukje ‘buitenland in Nederland’. Over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. Het zwaard van vrijheidsstrijder Grutte Pier, het mooiste zilver, oude kostuums, bodemschatten uit de Friese terpen, de nalatenschap van exotische danseres en mogelijke dubbelspion Mata Hari, schilderijen van Gerrit Benner, hedendaagse beeldende kunst en de film de Overval: samen vertellen ze het verhaal van Friesland. Het museum staat bovendien doorlopend bol van spannende (vakantie)activiteiten en verrassende tentoonstellingen.

Het Fries Museum & RedBot
Tentoonstelling in Fries Museum

Tentoonstelling in Fries Museum

Het Fries Museum maakt zijn kerncollectie zichtbaar en toegankelijk via RedBot. Binnenkort wordt gestart met de Topografische Atlas Friesland, met prenten en tekeningen, de schilderijen en het Friese kostuum. De rol van het Fries Museum is in dit project tweeledig, want het Fries Museum is niet alleen erfgoedbewaker maar ook lid van de bestuurlijke raad van dit digitaliseringsproject.

 

Fries MuseumFries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
(058) 2555500

www.friesmuseum.nl
info@friesmuseum.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

TRESOAR
Fryske Akademy
Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Fries Museum
Afûk
Cedin