menu Professional

Cedin

Cedin kantoor

Cedin onderwijsbegeleiding richt zich op onderwijsvernieuwing en –verbetering. De onderwijskundigen, orthopedagogen, psychologen, logopedisten en schoolmaatschappelijk werkers zijn dagelijks op de scholen te vinden om de ambities mee helpen te realiseren. We bieden begeleiding aan professionals, ouders en werkgevers en hebben een groot aanbod aan vakgerichte cursussen. Denk dan aan cursussen voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel voor voorbereidend, basis – en middelbaar onderwijs. Een expertise is het ‘Centrum meertaligheid’. Hier werken onderwijsadviseurs die adviseren en begeleiden op het gebied van Fries en de meertaligheid.

Cedin & RedBot
Bijeenkomsten in Adverium Drachten

Adverium Cedin

Als onderwijsdeskundige adviseren wij de bestuurlijke raad van het digitaliseringsproject op het vlak van meertaligheid en de toepasbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het gedigitaliseerde Fries erfgoed in het onderwijs. Met meer dan twintig jaar ervaring in het ontwikkelen en publiceren van lesmateriaal, o.a. bij de tientallen schoolradio en –televisieprogramma’s van Omrop Fryslân leveren wij een bijdrage aan het educatieve aspect van het project.

Cedin onderwijsbegeleiding
Lavendelheide 21
9202 PD
DRACHTEN
(0880) 200 300

Cedinwww.cedin.nl
www.sintrummeartaligens.nl
info@cedin.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
Museum Drachten
TRESOAR
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
Cedin
Omrop Fryslân
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Afûk