menu Professional

Bibliotheekservice Fryslân

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is dé serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese Bibliotheken. Ook andere organisaties in bijvoorbeeld de cultuur-, onderwijs-, zorg- en welzijnssector maken gebruik van onze diensten. BSF adviseert en ondersteunt op het gebied van innovatie, ICT, financiën, marketing en communicatie, vormgeving, HRM, logistiek en media. Bovendien werken er bij BSF specialisten op het gebied van leesbevordering en meertaligheid.

Bibliotheekservice Fryslân & RedBot

BSF adviseert, in samenwerking met Tresoar en externe partijen, over de infrastructuur van het zoeksysteem voor RedBot. Daarnaast is BSF aanspreekpunt voor de verbinding van RedBot met de webomgeving van de Friese Bibliotheken.


Bibliotheekservice FryslânBibliotheekservice Fryslân

Zuiderkruisweg 4
8938 AP Leeuwarden
(058) 2847784

www.bibliotheekservice-fryslan.nl
info@bfrl.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Museum
Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Fryske Akademy
TRESOAR
Fries Film Archief
Afûk
Cedin
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten