menu Professional

Bibliotheekservice Fryslân

Bibliotheekservice Fryslân (BSF) is dé serviceorganisatie en innovatieve partner van de Friese Bibliotheken. Ook andere organisaties in bijvoorbeeld de cultuur-, onderwijs-, zorg- en welzijnssector maken gebruik van onze diensten. BSF adviseert en ondersteunt op het gebied van innovatie, ICT, financiën, marketing en communicatie, vormgeving, HRM, logistiek en media. Bovendien werken er bij BSF specialisten op het gebied van leesbevordering en meertaligheid.

Bibliotheekservice Fryslân & RedBot

BSF adviseert, in samenwerking met Tresoar en externe partijen, over de infrastructuur van het zoeksysteem voor RedBot. Daarnaast is BSF aanspreekpunt voor de verbinding van RedBot met de webomgeving van de Friese Bibliotheken.


Bibliotheekservice FryslânBibliotheekservice Fryslân

Zuiderkruisweg 4
8938 AP Leeuwarden
(058) 2847784

www.bibliotheekservice-fryslan.nl
info@bfrl.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fryske Akademy
Museum Drachten
TRESOAR
Afûk
Omrop Fryslân
Cedin
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Provincie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân