menu Professional

Afûk

De Afûk stimuleert het gebruik van de Friese taal door middel van taaloverdracht (onderwijs) en taalpromotie. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet. Bijvoorbeeld het organiseren van cursussen Fries, het ontwikkelen van lesmaterialen en het uitgeven van Friestalige literatuur. Maar ook het opzetten en uitvoeren van projecten op verschillende gebieden van de samenleving. Denk dan aan projecten voor jongeren, de zorg, de overheid, toerisme en het bedrijfsleven in combinatie met de Friese taal.

Afûk & RedBot
Winkel van Afûk

Winkel van Afûk

De Afûk is als uitgever betrokken bij het project Taal, waarbij de moderne Friese literatuur van na de tweede wereldoorlog gedigitaliseerd zal worden om als e-book beschikbaar te komen voor het publiek.

AfûkAfûk
Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden
(058) 2343070

www.afuk.nl
ynfo@afuk.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Museum Drachten
Fries Film Archief
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Provincie Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Afûk