menu Professional

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De digitalisering van het Fries cultureel erfgoed wordt onder de naam RedBot gerealiseerd door twaalf samenwerkende organisaties. De meeste samenwerkingspartners zijn actief als erfgoedbewaker, zoals de musea en de archieforganisaties. Of ze zijn zelf maker van Fries cultureel erfgoed, zoals Omrop Fryslân. Tresoar heeft als dé Fries erfgoedbewaker bij uitstek de leiding over het project. Daarnaast zijn er een aantal adviserende organisaties betrokken bij het project, zoals de Fryske Akademy en Bibliotheekservice Fryslân. Kortom, RedBot is een breed gedragen project waarbij vele culturele expertises uit Friesland vertegenwoordigd zijn.

TRESOAR
Fries Museum
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
Provincie Fryslân

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museum Drachten
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
Provincie Fryslân
Afûk
TRESOAR
Cedin
Ried fan de Fryske Beweging
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Fries Museum