menu Professional

Wurkje mei Fryslân

Provinciehuis Fryslân

RedBot wordt mogelijk gemaakt door Wurkje mei Fryslân, het werkgelegenheidsprogramma van de provincie Fryslân.

20170407-logo-provinsje-fryslan-wurkje-mei-fryslanHet programma Wurkje mei Fryslân is erop gericht om werkgelegenheid in Friesland te creëren. Het beoogt twee doelstellingen:

  • Het creëren van tijdelijke werkgelegenheid om de werkloosheidseffecten van de crisis tegen te gaan
  • Economische structuurversterking op lange termijn

Zo wordt er de komende jaren samen met het bedrijfsleven op duurzame en vooral innovatieve wijze geïnvesteerd in de bouwsector die het zwaar te verduren heeft gehad door de crisis. Maar ook agrofood, watertechnologie, de kennisindustrie, export en de toeristische industrie worden door middel van economische impulsen ondersteund.

Het project RedBot, ook wel het Deltaplan Digitalisering genoemd, is een voorbeeld van een project dat op korte termijn werkgelegenheid geeft. Een zogenaamde ‘quick-win’. Maar na de realisatie in 2018 zijn er veel new-business mogelijkheden gecreëerd voor bijvoorbeeld de kennisindustrie, de toeristische sector en het bedrijfsleven.

Meer informatie hierover vind je op Wurkje mei Fryslân.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
Cedin
TRESOAR
Bibliotheekservice Fryslân
Omrop Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Museum
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Afûk