menu Professional

Voor wie is RedBot?

Testament Tjaerda

RedBot is er voor iedereen die meer wil weten over Fries cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld inwoners van Friesland, mensen die ooit in Friesland gewoond hebben of geëmigreerd zijn. Maar natuurlijk is RedBot er ook voor toeristen en mensen die meer willen weten over Friesland en de Friese cultuur.

Voor professionals die de Friese historie willen ontdekken is RedBot dé online wegwijzer. RedBot is interessant voor bijvoorbeeld:

  • Nationale en internationale onderzoekers en journalisten
  • Docenten en wetenschappers
  • Ondernemers in de recreatiesector
  • Ondernemers in de creatieve industrie
  • Historici
 Wat kunnen we straks allemaal met gedigitaliseerd erfgoed?

Het digitaliseringsproject biedt tal van mogelijkheden aan veel sectoren.
Maar aan wat voor mogelijkheden kun je dan denken? Een paar voorbeelden:

‘De toeristische industrie kan straks innovatieve concepten op cultuurhistorisch vlak ontwikkelen die het toerisme in Friesland, in de Friese steden en op de Friese Waddeneilanden stimuleren.’ 

‘Verzorgingshuizen kunnen straks gemakkelijk oude films uit de regio vertonen aan de bewoners. In de praktijk is al gebleken dat dit erg wordt gewaardeerd door verzorgers en bewoners.’

‘Het onderwijs kan straks gebruik maken van de digitale databases van RedBot als onderdeel van het lesprogramma. Zo wordt de kennis over Friesland en zijn historie op een eigentijdse manier ontsloten aan nieuwe generaties. Denk dan ook aan de talloze mogelijkheden met serious gaming.’

‘Het digitaal ontsluiten van de museale collecties zorgt ervoor dat de Friese cultuurschatten over de hele wereld bekendheid kunnen krijgen bij cultuurprofessionals. Hierdoor stimuleert het project nationale en internationale samenwerkingen.’

‘De creatieve industrie kan in veel gevallen rechtenvrij gebruik maken van het unieke beeldmateriaal dat via de databases online ontsloten wordt. Zo kan het Fries erfgoed wereldwijd bekendheid verwerven.’

‘In je huiskamer de schilderijen van de Friese meester-schilder Jopie Huisman bewonderen is niet zo mooi als in het echt. Mensen die online de Friese museale collecties bekijken worden gestimuleerd om deze ook in het echt te gaan bekijken.’

‘Via on- en offline publicaties van media, uitgevers, verenigingen en onderzoeksorganisaties kan het gedigitaliseerde erfgoed wereldwijd verspreid worden en als promotiemiddel voor Friesland ingezet worden.’

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

TRESOAR
Afûk
Bibliotheekservice Fryslân
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fries Film Archief
Fries Museum
Cedin
Ried fan de Fryske Beweging