menu Professional

Digitalisering erfgoed

Scanstudio Tresoar foto Bob de Boer

RedBot is de nieuwe projectnaam voor het provinciaal meerjarenprogramma dat in 2014 gestart is. Oplettende cultuurliefhebbers zullen er vast al eens van gehoord hebben: het deltaplan digitalisering cultureel erfgoed. Een meerjarig digitaliseringsprogramma dat gefinancierd wordt door de provincie Fryslân als onderdeel van het werkgelegenheidsprogramma Wurkje mei Fryslân.

Van 2014 tot 2018 werken tientallen organisaties uit Friesland samen aan de ambities van RedBot:

 • Cultureel erfgoed als maatschappelijk en economisch kapitaal

  Cultuur en erfgoed zijn belangrijk voor de identiteit van Friesland. Taal en literatuur, geschiedenis, landschap, musea, archieven, archeologie: Friesland heeft een grote rijkdom. Dit culturele kapitaal wordt al op verschillende manieren gebruikt om Friesland maatschappelijk en economisch sterker te maken. Het digitaliseringsproject zorgt ervoor dat dit culturele kapitaal nog beter benut kan worden. Want de toepassingsmogelijkheden van culturele informatie worden nog sterk onderschat. Daarom wordt de komende jaren het nog slapende culturele kapitaal ‘gevitaliseerd’ in een brede maatschappelijke en economische context.

 • Het virtuele Fryslân als extra dimensie

  In de komende jaren draagt Leeuwarden/Fryslân de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In 2018 zullen de ogen van Europa en de wereld gericht zijn op Friesland. Veel mensen zullen de provincie bezoeken maar er zal ook een grote interesse zijn van mensen die Friesland niet kunnen bezoeken.
  Voor die mensen creëren we een virtueel Fryslân: een geweldige mogelijkheid om de rijkdom van onze regio wereldwijd uit te dragen. Een deel van dit virtuele Fryslân zal bestaan uit actuele informatie: wie zijn we, wat doen we, het Friesland van nu. RedBot voegt daar nog een rijke dimensie aan toe. Want het gedigitaliseerd erfgoed zorgt er straks voor dat mensen Friesland kunnen verkennen in een breder tijdsperspectief. Maar ook voor mensen die horen tot het ‘mentale Friesland’, die Friese roots of een andere relatie met Friesland hebben, valt er veel te ontdekken.

 • Van Fries cultureel erfgoed tot werelderfgoed

  Het digitale Fries erfgoed heeft natuurlijk een belangrijke waarde als onderdeel van het werelderfgoed. Daarom hebben culturele instellingen en overheden de verantwoordelijke taak om de ‘big data’ van het cultureel erfgoed te ontsluiten voor wetenschappers over de gehele wereld. Culturele ‘big data’ worden gebruikt in veel onderzoekdisciplines. Dit digitaliseringsproject plaatst Friesland in de voorhoede van Europese regio’s die hieraan een wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage leveren.

Foto scanstudio bij Tresoar: Bob de Boer

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
Afûk
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
TRESOAR
Omrop Fryslân
Fries Museum
Museum Drachten