menu Professional

RedBot

Koning Radboud weigert doop
Koning Radboud

Koning Radboud (? – 719) koning van de Friezen

RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Er is namelijk een groot project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 – en soms al eerder – kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes, oude juridische stukken en informatie over monumenten.

De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer. En nog beter: overál te vinden, dus ook op de tablet en smartphone. Tot die tijd kun je op deze site alles vinden over de voortgang van het project, deelprojecten en de mensen die eraan werken.

Radboud? Redbad? RedBot!

De naam RedBot komt niet zomaar uit te lucht vallen, deze heeft namelijk alles te maken met de Friese roots. Want op RedBot.nl laten we de 8e eeuwse Friese koning Radboud – in het Fries Redbad – herleven in het digitale tijdperk. Koning Radboud was een roemruchte koning die werd gezien als machtige heerser van Magna Frisia, het grote Friese rijk. Op historische afbeeldingen is koning Radboud vaak te zien met puntige kroon en zwaard, het was een behoorlijk strijdlustige Fries. Maar nu zorgt hij ervoor dat de Friese cultuur de hele wereld kan veroveren, want dat is precies wat RedBot voor ogen heeft:

“zorgen dat het gedigitaliseerde cultureel Fries erfgoed voor iedereen overal ter wereld online ontsloten wordt”

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Afûk
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Museum Drachten
Museumfederatie Fryslân
Fries Film Archief
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân