menu Professional

Yn lûd en byld – In beeld en geluid

Wagter

Beeld en geluid vormen een rijke bron van inspiratie voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verleden. Bij Omrop Fryslân en in de collecties van het Fries Film Archief is prachtig audiovisueel materiaal te vinden over de geschiedenis van Friesland. De fotocollecties van Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden geven inzicht in het dagelijks leven in Friesland in de afgelopen honderd jaar. Deze unieke beelden, historische geluidsopnamen, worden bedreigd door verval vanwege het vergaan van de beeld- en geluidsdragers.

Het digitaliseringsproject Yn lûd en byld zorgt ervoor dat de film- en geluidsfragmenten behouden blijven voor toekomstige generaties.  Bovendien biedt digitalisering nieuwe kansen voor hergebruik van het materiaal en kunnen innovatieve zoekmethoden gebruikt worden om de online toegankelijkheid veel groter te maken.

Deelprojecten

Het project Yn lûd en byld omvat twee deelprojecten die in de periode 2014-2018 gerealiseerd worden.

Samenwerking met open platformen

Het Fries beeld- en geluidsmateriaal zal niet alleen gedigitaliseerd worden. Het project zorgt er ook voor dat de samenwerking gezocht wordt met al bestaande (nationale) open platformen zodat het digitale audiovisuele materiaal ook hier ontsloten wordt.

Beeld en geluid
Beeld en Geluid is hét audiovisuele archief van Nederland én een leuk dagje uit.
In de experience ontdek je de wereld van de media en ga je zelf aan de slag.
www.beeldengeluid.nl

Beelden voor de toekomst
In het project Beelden voor de Toekomst redden vier instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek.
www.beeldenvoordetoekomst.nl

Fries Film Archief
Het Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân.
www.friesfilmarchief.nl

Open beelden
Open Beelden is een open mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele collecties die eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
www.openbeelden.nl

Erfgoed in Beeld
De website Erfgoed In Beeld en de gratis beschikbare iPhone-applicatie Oorlogsmonumenten in Beeld geven toegang tot audiovisueel erfgoed dat oorlogsmonumenten in een historische context plaatst. Ook is het mogelijk een route langs oorlogsmonumenten te plannen en ter plekke filmpjes en informatie te bekijken. www.erfgoedinbeeld.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fryske Akademy
Omrop Fryslân
TRESOAR
Bibliotheekservice Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Film Archief
Afûk
Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum
Cedin
Museum Drachten
Provincie Fryslân