menu Professional

Taal

Afûk

Taal is het project dat ervoor zorgt dat een belangrijk deel van de Friestalige literatuur gedigitaliseerd wordt en de komende jaren online beschikbaar komt. Dan gaat het om ongeveer duizend titels: een selectie van de meest belangrijke en populaire literatuur, maar ook van onbekende schatten en vergeten hoogtepunten. Op deze manier biedt Taal een dwarsdoorsnede van de Friese literatuur door de jaren heen. Een uitgelezen kans voor de tweede rijkstaal van Nederland om nog meer publiek te bereiken.

Koppelingen Taal
Friese literatuur binnenkort digitaal

Friese literatuur straks digitaal

De meest toonaangevende en informatieve Friese literaire en cultuurhistorische tijdschriften worden ook geselecteerd voor digitalisering. Daarnaast wordt ook een aantal regionale en provinciale kranten gedigitaliseerd. Een voorbeeld daarvan is het Fries Landbouwblad. Door dit blad te digitaliseren wordt het mogelijk om artikelen en foto’s te koppelen aan bijvoorbeeld objecten uit het Landbouwmuseum. Zo is ook goed zichtbaar hoe er straks digitale links ontstaan tussen de verschillende deelprojecten van het totale digitaliseringsproject.
De resultaten van dit digitaliseringsproject komen beschikbaar via nationale platforms zoals de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) en Delpher van de Koninklijke Bibliotheek.
De digitalisering van de Friese literatuur is ook nodig voor de ontwikkeling van het multimediale project Lân fan Taal, dat onderdeel is van Leeuwarden – Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Het project Taal omvat drie deelprojecten die in de periode 2014-2018 gerealiseerd worden.

  • digitalisering belangrijkste titels uit de Friese, Stellingwerver en Bildtker literatuur
  • digitalisering selectie Friese literaire en culturele tijdschriften en kranten
  • ontwikkeling meertalig zoeksysteem

Dit project wordt gerealiseerd door de samenwerkingspartners:
Fryske AkademyAfûkBibliotheekservice FryslânTresoar

De Friese boeken, kranten en tijdschriften worden niet alleen op RedBot.frl ontsloten maar er wordt ook samengewerkt met bestaande (nationale) platformen.

De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: www.dbnl.org
De Friese literatuursite: www.sirkwy.nl
Boeken, kranten en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek: www.delpher.nl
De Nationale Bibliotheekcatalogus: www.bibliotheek.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Afûk
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Provincie Fryslân
Cedin
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
TRESOAR
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief