menu Professional

Kolleksjes Tichteby – Friese collecties online

Tientallen Friese musea werken de komende jaren samen om hun collecties online toegankelijk te maken voor het publiek. Onder leiding van Museumfederatie Fryslân worden de collecties van de geregistreerde musea, die lid zijn van de Museumfederatie, gedigitaliseerd.

Museumfederatie

Museumfederatie Fryslân

Het project Kolleksjes Tichteby zorgt daarnaast voor de aansluiting van de gedigitaliseerde collecties op het provinciale erfgoedplatform en op andere regionale, nationale en thematische erfgoedsites. Bovendien kunnen de deelnemende musea straks hun collectie ook op de eigen website presenteren. De collecties van de Friese musea komen digitaal beschikbaar en kunnen gebruikt worden in allerlei toepassingen zoals apps, historische routes en onderwijstoepassingen.

Het plan van Museumfederatie Fryslân wordt gerealiseerd in de periode 2014-2018. In deze periode kunnen dertig musea aansluiten, de deelnames worden gefaseerd. Vast staat in ieder geval dat belangrijke collectie-onderdelen van het Fries Museum worden gedigitaliseerd.

Deelprojecten Kolleksjes Tichteby
  • Kolleksjes Tichteby houdt in de digitalisering museale collecties onder leiding van Museumfederatie Fryslân
  • Digitalisering selectie collectie-onderdelen van het Fries Museum en Fries Verzetsmuseum
  • Digitalisering selectie collectie Noordelijk Archeologisch Depot Nuis
Samenwerking met open platformen

De Friese museale collecties zijn straks voor een groot deel digitaal beschikbaar. Maar het project zoekt ook de samenwerking met bestaande (nationale) open platformen zodat de digitale collectie ook hier ontsloten wordt.

Europeana
De digitale erfgoedbibliotheek van Europa
www.europeana.nl

Dimcon
De digitale museale collectie Nederland
www.dimcon.nl

Digitale collectie
Metadata van digitale erfgoedcollecties Nederland
www.digitalecollectie.nl

Oorlogsbronnen
Alle digitale collecties van verzetsmusea en NIOD
www.oorlogsbronnen.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museumfederatie Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Afûk
Bibliotheekservice Fryslân
Fryske Akademy
TRESOAR
Provincie Fryslân
Fries Museum
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging