menu Professional

Fryslân op de kaart

Kaart Waddenzee 1879

Historische informatie krijgt een locatie. En locaties krijgen historische informatie. En dat allemaal digitaal. Dat lijkt misschien simpel maar heeft nog wel wat voeten in aarde. Dit project gaat over het digitaliseren van kaartmateriaal. Dit materiaal is straks voor iedereen toegankelijk. Dan staat Fryslân voor iedereen op de kaart. Je kunt straks dus online zoeken naar historisch kaartmateriaal over je straat, wijk of regio. En daar kom je vaak bijzondere vondsten tegen.

Kaart van Feenstra uit 1798

Kaart van Feenstra uit 1798 van dorpen Stiens, Britsum, Jelsum, Cornjum en Wijns.

Vooral onderzoekers hebben veel baat bij de digitalisering van de kadastrale bronnen van 1850-1900 en kunnen hier veel belangrijke informatie uit halen. De Fryske Akademy speelt een belangrijke rol bij het kaartenproject, omdat zij al veel ervaring heeft met de introductie van HISGIS, een historisch geografisch informatiesysteem dat nu ook weer doorontwikkeld wordt. Innovatie wordt toegepast doordat de databases meertalig doorzoekbaar zullen zijn. Zo kan ook internationaal worden gezocht.

Het project Fryslân op de kaart bestaat uit een aantal deelprojecten:

  • digitalisering kadastrale bronnen 1850-1900
  • digitalisering kaartmateriaal en topografisch materiaal 1600-1850
  • bevolkingstellingen 1795-1850
  • monumenten inventarisatie project en monumentendossiers
  • archeologisch kaartmateriaal archiefdepot

De eerste resultaten van dit project zijn al online te bekijken op www.frieskaartenkabinet.nl

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fryske Akademy
Afûk
Museum Drachten
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Fries Museum
Museumfederatie Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân