menu Professional

Fryske roots – Friese roots

Testament Tjaerda

De Friese archiefbronnen bieden de wereld aan informatie over het dagelijks leven in Friesland door de eeuwen heen. Deze wordt met dit project tot 2018 digitaal in beeld gebracht. Het online onderzoeken en ontdekken van de Fryske roots, de Friese wortels wordt hiermee een stuk eenvoudiger.

Fries erfgoedbewaker Tresoar zal met de digitalisering van drie zogenaamde ‘kernbestanden’ een schat aan context ontsluiten. Deze context kan weer gekoppeld worden aan het gedigitaliseerde materiaal van de andere deelprojecten: Kolleksjes Tichtby, Yn lûd en byld, Fryslân op de kaart en Taal.

Mens met achtergrond en betekenis

Niet alleen de aspecten tijd en plaats staan centraal bij Fryske roots. Ook de mensen die in Friesland geleefd hebben krijgen door alle beschikbare informatie achtergrond en betekenis. Met de ‘big data’ die zo ontstaan kunnen innovatieve onderzoeksmethoden een nieuw licht op het Friesland van vroeger en nu werpen.

Je Fryske roots reconstrueren
Kerfstok collectie Tresoar

Kerfstok – collectie Tresoar

Iedere Fries kan straks zijn of haar eigen ‘fryske roots’ reconstrueren. Wie waren je voorouders, waar woonden ze, hadden ze misschien iets op hun kerfstok? Friesland loopt straks landelijk en internationaal voorop in het toegankelijk maken van gepersonaliseerde informatie. Een mooie aanzet is de afgelopen jaren al gemaakt met de afgesloten en lopende projecten binnen ‘Alle Friezen’.

Deelprojecten Fryske roots

Een selectie van de omvangrijke provinciale archiefbestanden worden gedigitaliseerd. Het gaat dan om onderdelen die door het publiek het meest opgevraagd worden.

  • digitalisering en indexering van notariële akten 1811-1935
  • digitalisering en indexering van nedergerechten (lagere rechtsprekende en bestuursorganen)
  • digitalisering en indexering van memories van successie
  • digitalisering verzetsarchieven, onderduikers online (Fries Verzetsmuseum en Tresoar)

Dit digitaliseringsproject zoekt de samenwerking met al bestaande nationale en internationale open platformen zodat het digitale materiaal ook hier ontsloten wordt.

WieWasWie
De site waarop je op zoek kunt naar je voorouders en miljoenen oude documenten kunt doorzoeken. Iedereen heeft een geschiedenis.
www.wiewaswie.nl

Erfgoedlocatie
Op deze site wordt geografische informatie online gekoppeld aan erfgoedobjecten.
www.erfgoedenlocatie.nl

Alle friezen
Deze site laat zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar te vinden is over alle Friezen die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Friesland.
www.allefriezen.nl

HISGIS Fryslân 
De online kadastrale en prekadastrale Atlas fan Fryslân van de Fryske Akademy. Historisch en geografisch informatiesysteem.
www.hisgis.nl

Tresoar
Digitale archiefbronnen met geo-informatie
www.tresoar.nl

Apenet
APEnet (Archives Portal Europe) heeft als doel het bouwen van een internet portal voor Europese archieven. 17 Europese nationale archieven werken samen met Europeana aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk toegangspunt voor Europese archief beschrijvingen en digitale collecties.
www.apenet.eu

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Museumfederatie Fryslân
Museum Drachten
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Cedin
Fries Museum