menu Professional

Projecten

Het digitaliseringsproject RedBot bestaat uit vijf deelprojecten. RedBot levert straks een belangrijke bijdrage aan een virtueel Fryslân, een programma dat ook in de ambities van LWD – Fryslân 2018 naar voren komt. Meertaligheid komt in alle deelprojecten terug. Daarom wordt daaraan tijdens het project speciale aandacht besteed. Een innovatief project die de meertalige vindbaarheid voor Fries erfgoed vergroot draait mee naast het totaalproject.

Koppelingen meerdere databases

In de loop van dit meerjarenprogramma zullen database koppelingen van de verschillende deelprojecten gemaakt worden.  Bij het zoeken op een bepaald thema, bijvoorbeeld schilderijen Mata Hari, vind je straks dus niet alleen erfgoed van één categorie, maar krijg je bijvoorbeeld ook films, literatuur en juridische stukken getoond.

Projecten RedBot

Projecten Kolleksjes TichtbyKolleksjes Tichteby – Friese collecties online
Digitalisering van de collecties, geheel of gedeeltelijk, van deelnemende Friese musea

Projecten Fryslân op de kaartFryslân op de kaart
Digitalisering van tienduizenden geografische kaarten, inclusief kadastermateriaal

Projecten beeld en geluidYn lûd en byld – In beeld en geluid
Digitalisering van geluids- en beeldfragmenten van onder meer Omrop Fryslân en het Fries Film Archief.

Projecten Lan fan taalTaal – Taal
Digitalisering van geschreven werk: kranten, tijdschriften, boeken en literatuur.

Projecten Fryske rootsFryske roots Friese roots
Roots digitalisering notariële aktes, rechterlijke uitspraken en ander juridisch materiaal.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Afûk
Omrop Fryslân
TRESOAR
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Cedin
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Museum