menu Professional

Het laatste nieuws

Intentieverklaring samenwerkingsverband Kolleksje Fryslân.

13 december 2021

Vodden van Jopie Huisman voor de lens

14 december 2016

De collectie artefacten van het Jopie Huisman museum wordt de komende tijd op de gevoelige plaat vastgelegd. Museumdirecteur Zwier Kroese is blij met de mogelijkheid die het museum nu krijgt. ‘Het is de museummissie om het werk en gedachtegoed van

Eerste collecties Friese films nu online te zien

9 december 2016

Het Fries Film Archief (FFA) is bezig de eerste selectie films voor het digitaliseringsproject RedBot online te plaatsen. In november kwam de eerste batch van zevenhonderd films terug uit Brussel waar ze door het bedrijf Memnon zijn gedigitaliseerd.

Aan het voorfront van cultuureducatie: Merijn van Veen

30 november 2016

Met een ICT én een geschiedenis opleiding kun je wel stellen dat Merijn van Veen de perfecte papieren heeft om museaal Friesland te ondersteunen bij de stap naar digitaal. Hij is regelmatig onderweg met de Wide Tek 24, het professionele scanapparaat

Ruim een jaar in bedrijf: de stand van zaken in de RedBot scanstudio

22 november 2016

In oktober 2015 werd de scanstudio officieel in gebruik genomen. De sfeer was opgewekt en de werklust bij de zes nieuwe medewerkers zat er goed in. Maanden hebben ze gewerkt aan een klus waar geen eind aan leek te komen: het metadateren en scannen va

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Fryske Akademy
Museumfederatie Fryslân
TRESOAR
Afûk
Ried fan de Fryske Beweging
Bibliotheekservice Fryslân
Provincie Fryslân
Fries Museum
Cedin
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân