menu Professional

Het laatste nieuws

Uitnodiging Archiving by Design

22 november 2019

Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest Fryslân en Tresoar organiseren een informatiebijeenkomst over Archiving by design en Redbot ECHOES. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december, van 10.30 uur tot 16.00 uur in Tresoar, Leeuwarden.

Eerste collecties Friese films nu online te zien

9 december 2016

Het Fries Film Archief (FFA) is bezig de eerste selectie films voor het digitaliseringsproject RedBot online te plaatsen. In november kwam de eerste batch van zevenhonderd films terug uit Brussel waar ze door het bedrijf Memnon zijn gedigitaliseerd.

Aan het voorfront van cultuureducatie: Merijn van Veen

30 november 2016

Met een ICT én een geschiedenis opleiding kun je wel stellen dat Merijn van Veen de perfecte papieren heeft om museaal Friesland te ondersteunen bij de stap naar digitaal. Hij is regelmatig onderweg met de Wide Tek 24, het professionele scanapparaat

Ruim een jaar in bedrijf: de stand van zaken in de RedBot scanstudio

22 november 2016

In oktober 2015 werd de scanstudio officieel in gebruik genomen. De sfeer was opgewekt en de werklust bij de zes nieuwe medewerkers zat er goed in. Maanden hebben ze gewerkt aan een klus waar geen eind aan leek te komen: het metadateren en scannen va

kennis-delen-redbot-kennissessie

Kennissessie Nadere Toegangen Linked Data: woensdag 23 november

11 november 2016

Tijdens de kennissessie, georganiseerd door RedBot en Archief 2020, delen presentatoren vanuit verschillende invalshoeken hun initiatieven voor het ontsluiten van nadere toegangen met gebruik van linked data–technologie.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Fries Film Archief
Fries Museum
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Afûk
TRESOAR
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân