menu Professional

Het laatste nieuws

Uitnodiging Archiving by Design

22 november 2019

Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest Fryslân en Tresoar organiseren een informatiebijeenkomst over Archiving by design en Redbot ECHOES. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december, van 10.30 uur tot 16.00 uur in Tresoar, Leeuwarden.

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

5 mei 2017

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het digitaliseren van oude kaart

Fryske roots resultaten online

30 maart 2017

Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de

Pionieren in het RedBot LAB

24 februari 2017

Iedere woensdag werkt de projectgroep RedBot LAB samen op de IT afdeling om nieuwe software te testen. Deze software kan er in de toekomst voor zorgen dat het digitale Fries cultureel erfgoed op een duurzame manier wordt gelinkt met data wereldwijd.

Vodden van Jopie Huisman voor de lens

14 december 2016

De collectie artefacten van het Jopie Huisman museum wordt de komende tijd op de gevoelige plaat vastgelegd. Museumdirecteur Zwier Kroese is blij met de mogelijkheid die het museum nu krijgt. ‘Het is de museummissie om het werk en gedachtegoed van

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Provincie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Afûk
Cedin
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
TRESOAR
Fries Museum