menu Professional

Het laatste nieuws

Intentieverklaring samenwerkingsverband Kolleksje Fryslân.

13 december 2021

Pittige klus voor pioniers Fryske Akademy

28 juni 2017

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar in relatieve stilte aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. In de Franse tijd werd onder Napoleon elk huis en elk perceel in kaart gebracht, om de belastingheffing te vergemakkelijken

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

5 mei 2017

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het digitaliseren van oude kaart

Fryske roots resultaten online

30 maart 2017

Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de

Pionieren in het RedBot LAB

24 februari 2017

Iedere woensdag werkt de projectgroep RedBot LAB samen op de IT afdeling om nieuwe software te testen. Deze software kan er in de toekomst voor zorgen dat het digitale Fries cultureel erfgoed op een duurzame manier wordt gelinkt met data wereldwijd.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Provincie Fryslân
Afûk
Fries Film Archief
Cedin
TRESOAR
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy