menu Professional

Het laatste nieuws

Intentieverklaring samenwerkingsverband Kolleksje Fryslân.

13 december 2021

OUde bedrijfsfilm

Zelden een dag zonder verrassingen

8 april 2015

Een doos met een paar stoffige filmspoelen. Gekregen uit een erfenis of opgedoken uit een vergeten bedrijfsarchief. Dat zijn de leukste klussen voor het Fries Film Archief.

Aan het roer van de stuurgroep

8 april 2015

Nooit eerder werkten zoveel Fries erfgoedbewakers aan zo'n groot gezamenlijk project. Een enorme klus die Bert Looper als projectleider van de bestuurlijke raad in goede banen moet leiden.

GSM scanstraat

Hightech scanstraat in oude boekbinderij

7 april 2015

Zoveel kostbaar materiaal scannen is niet een klusje dat door de eerste de beste gedaan kan worden. Na een zorgvuldige selectie kwam GMS uit uiteindelijk als beste uit de bus.

Europa digitaal

ECHOES: Europees innovatieproject

7 april 2015

Vernieuwende software ontwikkelen die de Europese gemeenschap verbindt en barrières tussen collecties, naties en talen opheft. Dat is nogal wat. Maar deze Europese partijen gaan ervoor.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Museum
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
TRESOAR
Afûk
Fries Film Archief
Museum Drachten
Provincie Fryslân