menu Professional

Het laatste nieuws

Uitnodiging Archiving by Design

22 november 2019

Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest Fryslân en Tresoar organiseren een informatiebijeenkomst over Archiving by design en Redbot ECHOES. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december, van 10.30 uur tot 16.00 uur in Tresoar, Leeuwarden.

Aan het roer van de stuurgroep

8 april 2015

Nooit eerder werkten zoveel Fries erfgoedbewakers aan zo'n groot gezamenlijk project. Een enorme klus die Bert Looper als projectleider van de bestuurlijke raad in goede banen moet leiden.

GSM scanstraat

Hightech scanstraat in oude boekbinderij

7 april 2015

Zoveel kostbaar materiaal scannen is niet een klusje dat door de eerste de beste gedaan kan worden. Na een zorgvuldige selectie kwam GMS uit uiteindelijk als beste uit de bus.

Europa digitaal

ECHOES: Europees innovatieproject

7 april 2015

Vernieuwende software ontwikkelen die de Europese gemeenschap verbindt en barrières tussen collecties, naties en talen opheft. Dat is nogal wat. Maar deze Europese partijen gaan ervoor.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museum Drachten
Fries Museum
Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Cedin
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
TRESOAR
Provincie Fryslân
Afûk