menu Professional

Het laatste nieuws

Uitnodiging Archiving by Design

22 november 2019

Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest Fryslân en Tresoar organiseren een informatiebijeenkomst over Archiving by design en Redbot ECHOES. De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december, van 10.30 uur tot 16.00 uur in Tresoar, Leeuwarden.

Kansen met Friese data

21 november 2018

In alle organisaties gonst het woord: data. Bij overheden, op scholen, ziekenhuizen, bedrijfsleven en erfgoedinstellingen. Maar wat moeten we ermee, wat kunnen we ermee? Hoe krijg je grip op alle initiatieven en verschillende instellingen die met dez

RedBot in de klas

8 november 2018

Wat kan onderwijsexpert Cedin uit Drachten met alle data van het Friese digitaliseringsproject RedBot? Waar zien ze kansen voor het onderwijsveld? Hoe wordt de schat aan informatie die online komt op een laagdrempelige manier ingezet in de klas?

Nieuwe Friese filmcollecties

1 november 2018

Het Fries Film Archief heeft sinds de start van het project Yn Lûd en Byld al meer dan 1.500 films voor het digitaliseringsproject RedBot online geplaatst. Archiefmateriaal dat na jaren op de plank staan nu voor iedereen te bekijken is. Nog tot en m

Pittige klus voor pioniers Fryske Akademy

28 juni 2017

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar in relatieve stilte aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. In de Franse tijd werd onder Napoleon elk huis en elk perceel in kaart gebracht, om de belastingheffing te vergemakkelijken

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân
Museum Drachten
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Cedin
Afûk
Fries Film Archief
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR