menu Professional

Het laatste nieuws

joshua-sortino-215039-unsplash(1)

Kansen met Friese data

21 november 2018

HisGIS_Dokkum

Pittige klus voor pioniers Fryske Akademy

28 juni 2017

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar in relatieve stilte aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. In de Franse tijd werd onder Napoleon elk huis en elk perceel in kaart gebracht, om de belastingheffing te vergemakkelijken

Stania_State_web

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

5 mei 2017

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het digitaliseren van oude kaart

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân
Cedin
Fries Museum
TRESOAR
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Afûk
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging