menu Professional

Het laatste nieuws

Leero Cedin artikel

RedBot in de klas

8 november 2018

HisGIS_Dokkum

Pittige klus voor pioniers Fryske Akademy

28 juni 2017

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar in relatieve stilte aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. In de Franse tijd werd onder Napoleon elk huis en elk perceel in kaart gebracht, om de belastingheffing te vergemakkelijken

Stania_State_web

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

5 mei 2017

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het digitaliseren van oude kaart

Nedergerechten - digitaliseren van oud archiefmateriaal web

Fryske roots resultaten online

30 maart 2017

Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Fryske Akademy
TRESOAR
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Museum
Museum Drachten
Afûk