menu Professional

Links gedigitaliseerd Fries erfgoed

Sinds de start van RedBot in 2014 is er al veel Fries Erfgoed gedigitaliseerd en ontsloten. Hieronder kun je per rubriek alle informatie bekijken die reeds online staat.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
TRESOAR
Fryske Akademy
Cedin