menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Omrop Fryslân
Afûk
TRESOAR
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Cedin