menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Provincie Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Museum
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Fryske Akademy
TRESOAR
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Bibliotheekservice Fryslân