menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Fries Museum
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Provincie Fryslân
Fries Film Archief