menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museumfederatie Fryslân
TRESOAR
Omrop Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Bibliotheekservice Fryslân
Fries Museum
Museum Drachten
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Cedin