menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Museum Drachten
TRESOAR
Cedin
Fryske Akademy
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Museum
Provincie Fryslân