menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Fries Film Archief
TRESOAR
Afûk
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Museum Drachten