menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

TRESOAR
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Museum Drachten
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Fryske Akademy
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Cedin
Ried fan de Fryske Beweging
Provincie Fryslân