menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Afûk
Museum Drachten
TRESOAR
Fryske Akademy
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging