menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Provincie Fryslân
Fries Film Archief
Bibliotheekservice Fryslân
Museum Drachten
Fryske Akademy
Fries Museum
Afûk