menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Omrop Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
TRESOAR
Fryske Akademy
Fries Film Archief
Afûk
Fries Museum
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museum Drachten