menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Museum Drachten
Provincie Fryslân
TRESOAR
Omrop Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fryske Akademy
Cedin
Fries Museum