menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
TRESOAR
Cedin
Fries Film Archief
Afûk
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
Fryske Akademy