menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
TRESOAR
Fries Museum
Fries Film Archief
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Afûk
Cedin