menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Museumfederatie Fryslân
Cedin
Provincie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Omrop Fryslân
Afûk
Museum Drachten
Fries Film Archief
TRESOAR
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân