menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Omrop Fryslân
Museum Drachten
TRESOAR
Museumfederatie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Provincie Fryslân
Afûk
Cedin
Fries Museum
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief