menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Fries Museum
Ried fan de Fryske Beweging
Provincie Fryslân
Omrop Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Afûk
TRESOAR
Fryske Akademy
Fries Film Archief