menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Afûk
TRESOAR
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin