menu Professional

Vijf jaar digitaliseren, de resultaten

Scanners, 360 graden studio’s, foto- en filmstudio’s draaiden op volle toeren afgelopen vijf jaar. Nog nooit werd er op deze schaal zo veel Fries erfgoed gedigitaliseerd. Tientallen archieforganisaties, kennisinstellingen, makers en musea werkten intensief samen om een belangrijk deel van het Fries cultureel erfgoed te digitaliseren en te ontsluiten voor een breed publiek: het project RedBot. Half januari werden de resultaten gepresenteerd op het provinciehuis. De cijfers:

 

  • 40.000 prenten en tekeningen
  • 700 schilderijen
  • 4.210 uren audio en film
  • 3.743.000 scans van documenten
  • 575 titels Friese literatuur 74.000 bladzijden
  • 70.000 collectie-elementen
  • 100 medewerkers
  • 100.000 werkuren
Leerproces en samenwerking

Samenwerkingspartners RedBot

Al snel na de start van het project werd duidelijk dat het erg belangrijk is om aan te sluiten bij landelijke en internationale standaarden. Met de snelle technologische ontwikkelingen is het essentieel niet langs elkaar heen te fietsen maar samen op te trekken. De manier van digitaliseren bleek bijvoorbeeld heel belangrijk: hoe ken je de juiste data toe aan het object zodat deze ook in de toekomst in alle databases opgenomen en gevonden kan worden? Friese kennisinstellingen werkten binnen RedBot samen en deelden hun expertise zodat het Fries erfgoed volgens de nieuwste standaarden ontsloten kan worden. Zeer lonend, want hiermee loopt Fryslân als provincie voorop in het bewaren en ontsluiten van haar culturele schatten.

Vervolgstappen

Gedeputeerde Sietske Poepjes is tevreden met de resultaten: het toegankelijk maken van Fries Cultureel Erfgoed voor een breed publiek en de nieuw opgedane kennis voor Fryslân en vooral de kennisuitwisseling. Voorzitter van de stuurgroep Bert Looper wees tijdens de bijeenkomst op de noodzakelijke vervolgstappen: ‘Dan gaat het vooral om het leggen van verbindingen tussen het materiaal in al die verschillende databases. Het oorspronkelijke idee was om alles samen te brengen op één platform, het Fries erfgoedeiland. Van dat idee zijn we afgestapt omdat juist het linken van de data als de toekomst wordt gezien.’ Volgens Bert Looper zijn er nieuwe investeringen nodig in hardware en en opslag. Hij hoopt dat de provincie ook bereid is op langere termijn in digitalisering van erfgoed te investeren.

Nieuw ontdekte schatten

Het project bracht niet alleen een groot deel van het Fries erfgoed naar de huiskamers, het zorgde er ook voor dat er bijzondere ontdekkingen werden gedaan en de collecties bij veel kleinere musea weer goed in beeld kwamen. Ontdekkingen in de depots waren vaak voer voor nieuwe exposities en samenwerkingen: nieuwe publieksprojecten. Uniek beeldmateriaal van Stan Laurel dat in het Fries Filmarchief ontdekt werd kwam internationaal in het nieuws. Tijdens de bijeenkomst in het provinciehuis beleefden de aanwezigen een primeur met filmmateriaal uit 1952 van de Friese dichter Obe Postma in gesprek met koningin Juliana.

Verschillende organisaties presenteerden de voorlopige resultaten. Download hier presentaties:

Presentatie HISGIS
Presentatie Weromrop / FAME
Presentatie Fryslân Uitgebeeld
Presentatie resultaten RedBot / DDCE
Presentatie Museumfederatie Fryslân
Presentatie Fries Museum 

Foto selectie | door Barbara van Rijn, Bluet foto

DSC_9223byBarbaravanRijnDSC_9249byBarbaravanRijn DSC_9251byBarbaravanRijn DSC_9268byBarbaravanRijn DSC_9264byBarbaravanRijn DSC_9255byBarbaravanRijn DSC_9318byBarbaravanRijn kopie 2 DSC_9272byBarbaravanRijn

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Bibliotheekservice Fryslân
Provincie Fryslân
Museum Drachten
Fries Museum
Cedin
Ried fan de Fryske Beweging
Omrop Fryslân
TRESOAR
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Film Archief
Fryske Akademy