menu Professional

Scanstudio RedBot open: we s(can) it!

Gedeputeerde Sietske Poejes opent scanstudio RedBot

Op woensdagmorgen 14 oktober was het zover. Gedeputeerde Sietske Poepjes nam de scanstudio van RedBot officieel in gebruik. De hele zomer is door technici gewerkt om van de oude boekbinderij een professionele scanstudio te maken. Hier worden de komende jaren miljoenen pagina’s, kaarten, foto’s en prenten gescand door speciaal hiervoor aangenomen medewerkers.

Die Friezen zijn goed bezig

“We (s)can it”, twitterde een enthousiaste RedBot-volger toen de scanstraat net geopend was. En dat is kort samengevat ook de boodschap die gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren meegaf. De gedeputeerde was net terug van een werkbezoek in Brussel. Het was opvallend hoeveel positieve geluiden ze daar opving: “die Friezen zijn goed bezig!”. “Het project is niet alleen goed voor de economie en werkgelegenheid maar ook voor de kennis over Friesland en haar nalatenschap. En het is prachtig met 2018 in aantocht want Friesland is straks het visitekaartje voor de rest van Nederland naar heel Europa toe. Het RedBot project helpt hier heel goed bij. Het is goed voor ons “appeal” naar buiten toe,” zegt Sietske Poepjes in haar toespraak. Ze mag zelf ook graag even ‘sneupen’ op het internet dus ze verheugd zich al helemaal op 2018 wanneer alles klaar moet zijn. Ze hoopt we er met zijn allen goed gebruik van gaan maken.

Bert Looper, gedeputeerde Poepjes en Kees Groenendijk. Foto Bob de Boer / Tresoar

Bert Looper, gedeputeerde Poepjes en Kees Groenendijk. Foto Bob de Boer / Tresoar

Coöperatieve Friezen

Ook projectleider Bert Looper hoort overal in het land positieve dingen over het digitaliseringsproject. “Het is heel uniek dat wij de gelegenheid hebben op zo’n technisch hoog niveau met zo veel partners samen te werken. Door als provincie zo voorop te lopen, maar ook al in de toekomst te leven, bereik je ook echt iets.” Kees Groenendijk van GMS, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het scannen, kon dat beamen. En kon er nog aan toevoegen dat de coöperativiteit van de Friezen hiervoor ook een heel belangrijk ingrediënt is. En die is zeker aanwezig heeft hij wel gemerkt. GMS werkt voor het scannen samen met het bedrijf Picturae. Zij zorgen ervoor dat alle bestanden van de juiste data (gegevens) worden voorzien zodat ze straks ook goed vindbaar zijn. Metadateren wordt dat genoemd. Beide niet-Friese bedrijven hebben medewerkers uit Friesland in dienst genomen voor dit project.

Scanstudio: starten met 450 meter huwelijkse bijlagen

Ruim dertig aanwezigen verdrongen zich rond de grote scanner die gedeputeerde Sietske Poepjes op aanwijzingen van GMS directeur Kees Groenendijk als eerste mocht bedienen. Ze kon er niet genoeg van krijgen. De scanstudio is momenteel ingericht met twee scanners, speciale verlichting en verwarming en werkruimtes voor de zes medewerkers.

Huwelijkse bijlage. Foto Bob de Boer/Tresoar

Huwelijkse bijlage. Foto Bob de Boer/Tresoar

Er hing een positieve fibe in de lucht bij opening van de studio. Helemaal bij de nieuwe medewerkers die sinds september werken aan de voorbereidingen voor het scannen. Francisca Wijts, Jeroen Martijn Mast en Jan van der Stap zorgen er met zijn drieën voor dat alle 450 meter dossiers met huwelijkse bijlagen voorzien worden van barcodes voor het scannen. Een enorme klus die nog tot januari gaat duren. De medewerkers hebben alle drie een andere achtergrond maar wat ze gemeen hebben is dat ze graag nog wat langer aan dit project willen blijven werken. Het is heel secuur werk waarbij je heel geconcentreerd moet zijn” zegt Jeroen. “Het is dan ook maar goed dat we om de twee uur een pauze hebben.” Voor een leek lijken de huwelijkse bijlagen allemaal wat op elkaar. Maar wanneer je er net als Francisca al een paar weken met je neus bovenop zit dan wordt het steeds interessanter. Zo kwam haar collega Jan laatst in een bijzondere metalen zegel uit begin vorige eeuw tegen van zo’n 8 centimeter doorsnede. “Het was zo toevallig dat deze uit Amerika kwam, waar ik jarenlang gewoond heb, en ook nog uit de staat Texas!” Niet alleen het werk vinden ze heel mooi om te doen maar ook het werken bij Tresoar. Ze zijn alle drie heel erg te spreken over hoe hartelijk ze verwelkomd zijn als nieuwe tijdelijke collega’s.

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

TRESOAR
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Museum Drachten
Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Afûk
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Provincie Fryslân
Fries Museum