menu Professional

Pionieren in het RedBot LAB

Iedere woensdag werkt de projectgroep van het RedBot LAB samen op de IT afdeling om nieuwe software te testen. Deze software kan er in de toekomst voor zorgen dat het digitale Fries cultureel erfgoed op een duurzame manier wordt gelinkt met data wereldwijd.

Sinds februari is de site van RedBot Professional live. Dit is de serviceorganisatie waar collectiebeherende instellingen en ontwikkelaars informatie kunnen vinden over het ontsluiten van digitale collecties met zogenaamde Linked Data techniek. Onderdeel van RedBot Professional is het RedBot LAB. Daar zijn binnenkort test-cases te vinden en kunnen erfgoedinstellingen zelf testen doen met hun eigen datasets.

Hulp van Italiaanse researcher Federica

Web federica fantone

Het RedBot LAB krijgt sinds november versterking van Federica Fantone uit Groningen. Elke woensdag is zij te vinden op de IT afdeling van Tresoar. Federica woont sinds zeven jaar in Nederland. Eerst woonde ze in Rome, en studeerde daar cum-laude af in Griekse en Romeinse talen en Archeologie. Als Erasmus-student deed ze mee aan een uitwisselingsprogramma. Het beviel haar zo goed in Nederland dat ze besloot te blijven voor een research master. Inmiddels is het zeven jaar verder en is ze bij de RUG summa cum laude afgestudeerd in kunstgeschiedenis en archeologie en heeft ze aan een promotie onderzoek aan de Universiteit Leiden gewerkt .

‘Ik voel me hier thuis, de Nederlandse mentaliteit past heel goed bij me, ik heb me hier ondertussen helemaal gesetteld.’ Federica wil graag in de erfgoedsector werken en is daarom ook blij met de kans bij te dragen aan het onderzoek van het RedBot LAB. ‘Tijdens mijn studies heb ik me niet alleen met de inhoudelijke kant bezig gehouden maar ook veel met statistiek en onderzoeksmethoden. De nieuwe technieken voor deze studie-case zijn erg interessant. Hiermee kan onderzoek in de toekomst veel eenvoudiger worden. Juist de combinatie van het begrijpen van de inhoud en het potentieel van de techniek maakt het RedBot LAB zo interessant voor mij.’

Dataset met Romeinse kunstwerken als test-case

Het RedBot LAB is de ontwikkelomgeving waar de projectgroep onderzoekt welke softwaretools je kunt gebruiken voor Linked Data techniek. Door middel van tests en casestudies ondervinden ze welke middelen en methodes voor de verschillende projecten meer of minder geschikt zijn.

Federica werkt voor haar onderzoek met een dataset die ze ook gebruikte tijdens haar studie in Rome. Deze dataset leent zich goed voor haar specifieke test-case, want deze bevat veel informatie die bij andere datasets van bijvoorbeeld Friese erfgoedinstellingen ook voorbij kan komen.

In de dataset staan kunstvoorwerpen als beeldhouwwerken uit Rome die vanaf de 16e eeuw tot einde 20e eeuw zijn gevonden. ‘Van elke voorwerp heb ik veel informatie. Bijvoorbeeld welk materiaal, welke maten, vindplaats, bewaarplaats, onderwerp van het kunstwerk, de titel, auteur en datum van de bijbehorende publicatie(s). Met mijn onderzoek zorg ik er eigenlijk voor dat alle informatie uit de database  wordt getransformeerd naar een dataset in computertaal op basis van   RDF (resource description framework – red.). Ik evalueer de software en adviseer de projectgroep naar aanleiding van mijn ervaringen.

Nederland loopt voorop

‘Nederland is echt up-to-date met het toepassen van dit soort technologie,’ vertelt Federica. Ze is op veel conferenties en bijeenkomsten over dit onderwerp geweest en ziet ontzettend veel mogelijkheden voor de toekomst. ‘Het is echt waardevol dat RedBot hier zo vooruitstrevend mee bezig is, niet alleen voor Friesland maar voor heel Nederland.’

Context geven aan het Erfgoed

‘Ik vind als archeologe de context van de collecties heel belangrijk. In een museum krijg je vaak maar een stukje informatie, de voorwerpen zijn vaak uit hun oorspronkelijke omgeving gehaald. Met deze techniek kun je een kunstvoorwerp integreren in de context van de verbonden informatie en het beter begrijpen. Ik ben nu vooral bezig met het verrijken en de visualisatie van Linked data . Wat ik interessant vind is dat de verrijkte dataset heel informatief kan worden voor zowel onderzoekers als het brede publiek. Denk aan de koppeling met geografische data uit bijvoorbeeld OpenStreetMap. Dan kun je toeristische apps ontwikkelen waarin alle relevante informatie beschikbaar is en voor iedereen toegankelijk.’

 

Deel dit nieuwsitem:

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
Fryske Akademy
Fries Film Archief
Museumfederatie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
TRESOAR
Provincie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Afûk