menu Professional

RedBot in de klas

Wat kan onderwijsexpert Cedin uit Drachten met alle data van het Friese digitaliseringsproject RedBot? Waar zien ze kansen voor het onderwijsveld? Hoe wordt de schat aan informatie die online komt op een laagdrempelige manier ingezet in de klas?

Deze vragen legden wij voor aan Marjolijn Sikken, 44 jaar en opgeleid als orthopedagoog, en sinds 2007 als senior onderwijsadviseur werkzaam bij Cedin. Een organisatie die zich richt op jeugdzorg en onderwijs en ervan overtuigd is dat ieder mens het in zich heeft zich te kunnen ontwikkelen. ‘Dit is iets dat Cedin als organisatie ook actief uitdraagt. Op basis van onze brede kennis en ervaring zijn we voortdurend bezig met innovaties in het onderwijsveld, maar ook om die nieuwe ontwikkelingen breed toepasbaar te maken,’ zegt Marjolijn.

Leero, de digitale leeromgeving voor het primair onderwijs waar Marjolijn als projectleider aan werkt illustreert het innovatieve karakter van Cedin. Vanuit een sterke onderwijskundige visie heeft Cedin deze leeromgeving ontwikkeld. Leero is op elk device te gebruiken, zowel thuis als op school.

Blended learning
‘De hedendaagse ICT mogelijkheden zorgen ervoor dat scholen het traditionele onderwijs aanbod tegen het licht houden en kijken naar digitale ondersteuning die een aanvulling kan zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk’, vertelt Marjolijn. Welke hardware en welke applicaties gaan we gebruiken? Dat soort vragen komen dan aan de orde. Als adviserende organisatie zoeken wij heel bewust onze weg hierin. We zorgen ervoor dat we behoeftes en aanbod met elkaar verbinden, waarbij we altijd de kwaliteit van het onderwijs voor ogen houden. Zo zet Leero in op blended learning: een mix van verschillende manieren van leren met inzet van traditionele- en digitale middelen en activiteiten. Denk hierbij aan het volgen van groepsactiviteiten, het zoeken en verwerken van digitale bronnen, het ontwerpen van een quiz en zelf met je tablet een museum binnengaan en een route lopen.  Dat is ons antwoord op de vraag hoe een tablet effectief ingezet kan worden om de leerstof te verrijken.’

Digitale lessen maken én delen met collega’s
‘Een van de mooie functies van Leero is de mogelijkheid om lesmaterialen te maken en ze te delen met collega’s. Dit is ook ontzettend handig als je kijkt naar de grote hoeveelheid digitale bronnen die momenteel in Fryslân online komt in het kader van het project RedBot. Als leraar kun je nu heel makkelijk je eigen lessen maken, bijvoorbeeld: Tweede Wereldoorlog en jouw regio’, vertelt Marjolijn.

Leraren beschrijven de leerdoelen, een handleiding en context bij de lesstof, opdrachten, en een lijst met digitale bronnen zoals beeldmateriaal en online archieven. De leerling kan zelf op zoek gaan naar de antwoorden. Er ontstaat een actuele en duurzame bibliotheek van op maat gemaakte lessen (reeksen) die gelabeld kunnen worden met data als: thema, jaargroep of vak. ‘Leraren weten zelf vaak heel goed wat hun leerlingen interessant vinden, of wat er leeft in een bepaalde regio,’ zegt Marjolijn. ‘En een groot voordeel is dat de lessen heel actueel blijven door aanpassingen van collega’s en het toevoegen van nieuwe bronnen. Maar de leraren kunnen de vorderingen van hun leerlingen ook heel goed in de gaten houden en feedback geven, het systeem is heel interactief.’

RedBot breed ingezet
De enorme hoeveelheid aan historische informatie over Fryslân die nu online geplaatst wordt, vindt zo eenvoudig zijn weg naar leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs. Onderwerpen zoals de Tweede Wereldoorlog, historie van het landschap, lokale geschiedenis, genealogie en literatuur kunnen op een aantrekkelijke en spannende manier gepresenteerd worden door middel van quizvragen en het zelf ontdekken en op onderzoek uitgaan. En als kers op de appelmoes natuurlijk het veldonderzoek, naar het museum of de natuur in bijvoorbeeld!

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Provincie Fryslân
Fries Film Archief
Museum Drachten
TRESOAR
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
Omrop Fryslân
Fries Museum
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Cedin