menu Professional

Museum Dr8888 als eerste online

Jan Planting aquarel Houtlaan

Museum Dr8888 is het eerste museum dat een deel van haar collectie online heeft gezet als onderdeel van het project Kolleksjes Tichteby, een deelproject van RedBot. Tientallen Friese musea werken de komende jaren samen om hun collecties online toegankelijk te maken voor het publiek. Onder leiding van Museumfederatie Fryslân worden de collecties van de geregistreerde musea, die lid zijn van de Museumfederatie, gedigitaliseerd. Museum Dr8888 heeft nu zo’n 450 collectiestukken uit de topografische atlas van Smallingerland online gezet. De bijzondere etsen, aquarellen en tekeningen zijn van grote historische waarde voor Smallingerland en via DimCoN (Digitale Museale Collectie Nederland) te bekijken.

De plannen van Dr8888

De digitalisering van de kerncollectie van Museum Dr8888 wordt mogelijk gemaakt door RedBot, gefinancierd door de provincie Fryslân. Maar ook de gemeente Smallingerland heeft hiervoor een belangrijke bijdrage gedaan in de vorm van een subsidie van € 80.000,-. De 450 collectiestukken zijn nog maar het topje van de ijsberg. Het is de bedoeling om medio 2018 de kerncollecties te digitaliseren. Op de planning staat onder meer de digitale ontsluiting van De Stijl, Dada-collectie en de erfgoedcollectie. Maar ook het Van Doesburg-Rinsema huis zal onderdeel worden van de digitale kerncollectie. De digitalisering is volgens Ramona Dumas (collectiebeheer Museum Dr8888) een mooie opmars naar Leeuwarden-Fryslân 2018 want het sluit goed aan op het thema Iepen Mienskip. Museum Dr8888 heeft de ambitie de collecties in drie talen – namelijk het Nederlands, Fries en Engels – te ontsluiten en zo ook toegankelijk te maken voor een internationaal publiek.

Waarom digitaal?

Het digitaliseren van museale collectiestukken geeft volgens Museum Dr8888 het publiek toegang tot stukken die soms te kwetsbaar zijn om ze aan het publiek te tonen. Naast een uniek kijkje achter de schermen, is de digitalisering ook een mooie manier om het publiek te verleiden tot een bezoek. En mooi meegenomen is dat iedereen gebruik mag maken van het digitale beeldmateriaal

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op DimCoN en ontdek bijzondere stukken uit de geschiedenis van Smallingerland.

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Fries Film Archief
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy
Museumfederatie Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Cedin
Provincie Fryslân
Afûk
Museum Drachten
TRESOAR
Omrop Fryslân
Fries Museum
Bibliotheekservice Fryslân