menu Professional

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

Het digitaliseren van oude kaarten is één ding, maar hoe kun je dat materiaal vervolgens zó aanbieden, dat zowel liefhebbers als professionals er op een plezierige manier mee aan de slag kunnen? En hoe kun je het thema ‘voorname huizen in Fryslân op kaarten’ presenteren via een website? Dat was de aanleiding voor ‘Fryslân Uitgebeeld’, een project van RedBot, Tresoar en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

De website Fryslân Uitgebeeld, mede ontwikkeld door de GeoDienst (Research and Innovation Support, RuG), wordt op 10 mei op Staniastate in Oentsjerk gelanceerd. Centraal staan kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw: de eerste kaart waarvoor de provincie werd opgemeten (‘Frisia Occidentalis’, 1622), de kaarten van Christiaan Schotanus (1664) en diens zoon Bernard (1698, 1718) en de ‘Nieuwe Caert van Friesland’ (1739), ‘de grootste, schoonste en nauwkeurigste Algemeene Kaart van Friesland, welke ooit is uitgegeven’

Uitnodiging lancering woensdag 10 mei

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes.  Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Informatie over het programma en opgave voor deze bijeenkomst via onderstaande link.

PDF link uitnodiging 10 mei Fryslân Uitgebeeld

Fryslân Uitgebeeld

Friesland uitgebeeldFryslân Uitgebeeld is een laagdrempelige website, waarop iedereen naar wens kan sneupen óf de verdieping kan zoeken. Met een paar muisklikken kun je de prachtige zeventiende- en achttiende-eeuwse kaarten op een actuele kaart van Fryslân weergeven. De website is daarmee een geweldige bron van informatie voor cultuurhistorisch onderzoek.

De kaarten zijn door middel van georeferentie voorzien van coördinaten, waardoor ze zeer nauwkeurig op elkaar, maar ook op een moderne kaart geplaatst kunnen worden. De kaartlagen zijn bovendien te combineren met extra gegevens van de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voorname huizen

Fryslân Uitgebeeld heeft speciale aandacht voor de vele voorname Friese huizen, oftewel de (eigenerfde) staten en hofsteden uit de periode 1600-1750. De aanleiding daarvoor is het onderzoek dat architectuur- en landschapshistorica Annemarie Zijlstra heeft uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Digitalisering. Er is een verbinding gemaakt tussen Fryslân Uitgebeeld en het Fries Kaartenkabinet (www.frieskaartenkabinet.nl), waardoor de tekeningen uit het Kaartenkabinet nu op precies de juiste geografische locatie worden weergegeven als een Point Of Interest (POI). Dit wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Alle gegeorefereerde kaarten zullen op verzoek als download beschikbaar zijn voor eigen onderzoek en open data.

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Omrop Fryslân
Cedin
Bibliotheekservice Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Afûk
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Provincie Fryslân
Fries Film Archief
Museum Drachten
Fries Museum
TRESOAR