menu Professional

Intentieverklaring samenwerkingsverband Kolleksje Fryslân.

We vormen een samenwerkingsverband op het gebied van:

Kennisdelen (twee keer per jaar een gezamenlijk overleg, nieuwsbrief en delen van projecten)

Vergroten van de zichtbaarheid voor een breed publiek (o.a. door het revitaliseren van de RedBot website)

Gezamenlijk ontwikkelen van projecten

Gezamenlijk stappen zetten.

Weten we alles al? Nee. Vinden we het belangrijk? Absoluut!

Daarom willen we dit ook gezamenlijk verder verkennen.

Doen jullie mee?

Namens Tresoar, Fers en Museumfederatie Fryslân.

Vragen? lzwerver@museumfederatiefryslan.nl

Deel dit nieuwsitem:

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Fries Film Archief
TRESOAR
Omrop Fryslân
Museum Drachten
Provincie Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum
Fryske Akademy
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Afûk