menu Professional

Wat zijn die erfgasten toch met ons erfgoed van plan?

Johan Wagenaar van Erfgasten

Hoe gretig kun je zijn als onderneming? Erg gretig dus! RedBot sprak onlangs met een van de twee erfgasten die Friesland rijk is: Johan Wagenaar van het multimediabedrijf Erfgasten. Hoe kijkt hij aan tegen het grootschalige digitaliseringsproject en welke kansen ziet hij als ondernemer?

Samen met zijn compagnon Gerben Kalkman produceert Johan Wagenaar Multi Touch E-books, multimedia presentaties voor diverse platforms en online audiogidsen. Hiermee kun je op een interactieve manier publiek informeren over een bepaald onderwerp. Denk dan aan producten voor erfgoedinstellingen, musea (rondleiding of digitale speurtocht), exposities, onderwijs of bedrijven. Maar ook het onderwijs is een doelgroep van de heren, die beide hun roots in het basisonderwijs hebben liggen. Johan werkte tot drie jaar geleden als leraar en ICT-er in het basisonderwijs. Zijn compagnon Gerben werkt nog steeds als leraar naast zijn werk bij Erfgasten.

Swipe maar raak

‘Musea zien het goed en zijn bezig met een digitaliseringsslag,’ zegt Johan. ‘Het is een sector  waar educatief medewerkers vaak goede ideeën hebben. Ze willen graag nieuwe, moderne media integreren en dan kunnen ze ons inschakelen om het tot uitvoering te brengen. We merken echt een ommekeer. Als mensen eenmaal zien wat we allemaal kunnen maken, dan worden ze enthousiast. Zo was er laatst een tijdelijke tentoonstelling bij het Fries Scheepvaartmuseum. Oud skûtsjeschipper Anne Tjerkstra had alle winnende schippers op een fok geschilderd. Wij maakten de interactieve vertaalslag van zijn werk met een zuil waar je alle biografieën, foto’s en achtergrondinformatie van alle schippers op kon ‘swipen’. Een hele andere beleving dan een bordje met wat tekst!‘

Digitale snoepwinkel

RedBot is straks net een verleidelijke snoepwinkel voor ondernemers als Johan en Gerben. ‘Die omslag naar digitaal gaat ons werk zoveel makkelijker maken,’ vertelt Johan verder. ‘Ook omdat je via het licentiesysteem Creative Commons straks gelijk kunt zien of we het materiaal rechtenvrij kunnen gebruiken. Dit scheelt heel veel onderzoektijd, en dus kunnen wij onze producten voordeliger aanbieden. En je hoeft niet meer overal naar toe. Je kunt vanuit je eigen werkplek al zoveel onderzoek doen bij betrouwbare bronnen. Dat is geweldig.’

Aantrekkelijke leerstof

Johan heeft al heel veel nieuwe ideeën voor de nabije toekomst om te ontwikkelen. ‘Ik las bijvoorbeeld op RedBot.frl dat een groot deel van de huwelijkse bijlagen van Friesland op dit moment gedigitaliseerd wordt, als onderdeel van het deelproject Fryske Roots. Je zou hier een prachtig lesprogramma over genealogie bij kunnen ontwikkelen waarbij leerlingen op een interactieve manier met geschiedenis in aanraking komen en leren bronnen te onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de topografische geschiedenis van Friesland, hier valt ook voor jonge mensen zoveel te ontdekken. Wij maken van onderwerpen die voor de meeste kinderen vreselijk suf zijn aantrekkelijke leerstof. ’

Prikkelen en doseren

Johan weet als oud basisschoolleraar als geen ander op welke manier je de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt. En hoe je de veelheid aan informatie moet doseren. ‘Als leerling ben je tegenwoordig veel vrijer, vroeger werkte je meer volgens een vast stramien. Leerlingen krijgen steeds meer op hun eigen niveau les, veel zelfstandiger, en dat dan in de positieve zin. Een keerzijde kan zijn dat ze verzanden in de veelheid van informatie. Interactieve lespakketten bieden dan uitkomst. Die zorgen ervoor dat kinderen – met gebruik van internet – de lesstof gestructureerd aangeboden krijgen. En op een manier die bij ze past: spelenderwijs. Je stapt met de lesstof in de belevingswereld van de kinderen: de digitale omgeving waarin ze opgroeien.’

Deel dit nieuwsitem:

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Provincie Fryslân
Fries Film Archief
Omrop Fryslân
Fryske Akademy
Fries Museum
Cedin
Museum Drachten
TRESOAR