menu Professional

Eerste bulk films vanuit het filmarchief klaar voor digitalisering

Collectie Heerenveen, de brandweer - filmer George Pothaar

Maanden van films kijken, herstellen en beschrijven. Maar het is bijna zover, vanaf eind maart ligt de eerste bulk films in het kader van het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed klaar om gedigitaliseerd te worden. Het gaat onder andere om zo’n 500 films en video’s van het Fries Film Archief én Historisch Centrum Leeuwarden van de collectie Leeuwarden. Tot 2018 zal er ieder half jaar een nieuwe bulk films aangeboden worden.

Productie DVD Box ‘100 jaar film in Leeuwarden

Syds Wiersma, coördinator van het Fries Film Archief (FFA) “We kunnen bijna niet wachten totdat deze films terugkomen. We hebben hier al tijden een mooi plan mee dat we nu eindelijk uit kunnen voeren. We gaan samen met Historisch Centrum Leeuwarden een DVD box uitbrengen met 100 jaar film in Leeuwarden. Hiervoor hebben we Gerard Nijssen gestrikt, beeldredacteur van NPO/VPRO programma Andere Tijden. Hij komt zelf uit Friesland en zal van al het materiaal de mooiste fragmenten uitzoeken die het verhaal van 100 jaar film in Leeuwarden laten zien.” De box komt – hoe kan het ook anders – voor 2018 op de markt.

Selectie van waddenfilms en Oerol
Vliegtuig Vlieland jaren '30

Vliegtuig Vlieland jaren ’30

Voordat het FFA kan beginnen met digitalisering wordt er een selectie uit collecties gemaakt die van belang zijn voor het cultureel erfgoed van Friesland. Zo is er een selectie gemaakt uit de collectie films van de Waddenvereniging. Maar ook de videocollectie van Oerol wordt bekeken en geselecteerd op de historische waarde voor Friesland.

Collectie Heerenveen van George Pothaar

Af en toe worden er echte pareltjes binnengebracht bij het FFA. Zo ook de collectie films over Heerenveen en omgeving, gemaakt in de periode ’30 – ‘50 door George Pothaar. Bijzonder van deze collectie is dat er zelfs vooroorlogse films bij zitten in kleur. Zulke dure filmapparatuur konden amateurfilmers zich normaliter niet veroorloven, maar George Pothaar was hoofdvertegenwoordiger in Nederland voor de Duitse firma’s Osram, AEG en Telefunken. In de collectie zitten o.a. beelden van de bevrijding van Heerenveen in kleur, maar ook van de tijd daarna, het optrekken met de Canadezen. Dit is een van de nieuwe collecties die gelijk mee gaat in de digitaliseringsslag.

Collectie Oeds Andries Brouwer – fusillade ijsbaan Dokkum

Tot voor kort geleden werd gedacht dat het bekende filmfragment van de bekisting van de twintig gefusilleerde mannen op de ijsbaan in Dokkum door een Dokkumer verzetsman gefilmd was. Op 20 februari 1945 werden twintig willekeurige Friezen en Groningers neergeschoten door de Duitsers als represaille voor een actie van het Dokkumer verzet. Doordat het FFA de hele collectie van Oeds Andries Brouwer in bezit kreeg kwamen ze erachter dat hij de filmer van dit fragment was. De collectie toont verder familiefilmpjes van voor, tijdens en na de oorlog, beelden van Dokkum en evenementen, en de vertrekkende Indiëgangers kort na de oorlog. Oeds Andries Brouwer was directeur van de NOF, de Noord-Oost-Friesche Autobusonderneming, gevestigd in Dokkum.

Collectie Uitgeverij / Drukkerij van der Velde Leeuwarden

Niet iedereen kon vroeger zomaar dure filmapparatuur bekostigen. Maar de Leeuwarder ondernemer Rinze A. van der Velde wel. Hij was drukker en uitgever in Leeuwarden en lid van filmclub De Kleare Kimen. Hij heeft een prachtige collectie films nagelaten die binnenkort ook digitaal worden gemaakt. Zijn dochter Tia van der Velde uit Snakkerburen kwam ze brengen bij het FFA. Op de films is materiaal te zien uit de jaren ‘40, ‘50 en ‘60. Een deel van de films is geschoten op en rond het eiland de Burd bij Grou. Andere films gaan over Leeuwarden en het familiebedrijf. Heel bijzonder zijn de opnames van de fameuze tentoonstelling Frisiana in 1963, waar Rinze van der Velde medeorganisator van was.

Deel dit nieuwsitem:

Gerelateerd nieuws

Geen gerelateerde berichten gevonden.

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Cedin
TRESOAR
Fries Museum
Museum Drachten
Ried fan de Fryske Beweging
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Omrop Fryslân
Provincie Fryslân
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Bibliotheekservice Fryslân
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân