Redbot compilatie beeld Letterhoeke

RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Er is namelijk een groot project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 - en soms al eerder - kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes en oude juridische stukken. De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer. Tot die tijd kun je hier alles vinden over de voortgang van het project, deelprojecten en de mensen die eraan werken.

DSC_9258byBarbaravanRijn

Scanners, fillm- en fotostudio's draaiden op volle toeren. Nog nooit werd er op deze schaal zo veel Fries erfgoed gedigitaliseerd. Lees hier de resultaten en de cijfers!

Redbot compilatie beeld Letterhoeke

RedBot is dé online plek waar je informatie vindt over digitaal Fries erfgoed. Er is namelijk een groot project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 - en soms al eerder - kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Denk dan aan oude kaarten uit je regio, museumcollecties, Friese literatuur of films en foto’s. Maar ook notariële aktes en oude juridische stukken. De Friese culturele historie is straks nog maar één muisklik verwijderd van iedere huiskamer. Tot die tijd kun je hier alles vinden over de voortgang van het project, deelprojecten en de mensen die eraan werken.

Leero Cedin artikel

Wat kan onderwijsexpert Cedin uit Drachten met alle data van het Friese digitaliseringsproject RedBot? Waar zien ze kansen voor het onderwijsveld?

Dick Kool tijdens het filmen op Schiermonnikoog

Het Fries Film Archief heeft sinds de start van het project Yn Lûd en Byld al meer dan 1.500 films voor het digitaliseringsproject RedBot online geplaatst. En ja, dan kom je nog wel eens iets bijzonders tegen!

joshua-sortino-215039-unsplash(1)

In alle organisaties gonst het woord: data. Hoe krijg je grip op alle initiatieven en verschillende instellingen die met dezelfde vraagstukken worstelen?

HisGIS_Dokkum HisGIS_Dokkum

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. Een project waarmee ze pionieren in Nederland!

Nedergerechten - digitaliseren van oud archiefmateriaal

De nieuwe online informatiebronnen die nu en binnenkort gepubliceerd worden bieden de wereld aan kennis over het leven in Friesland door de eeuwen heen.

Digi lab

Iedere woensdag werkt de projectgroep RedBot LAB samen op de IT afdeling van Tresoar om software te testen. De Italiaanse Federica Fantone ondersteunt de projectgroep.

01. Kris Callens, directeur Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden.

Hoe een achterstand in digitalisering voor RedBot inspirerend kan zijn lees je in dit interview met Kris Callens, directeur van het Fries Museum.

Weromrop

Uniek Fries beeldmateriaal is door Omrop Fryslân online beschikbaar gemaakt en nu voor iedereen te bekijken. 'In site om op werom te kommen!'

kleare-kimen-3

Ruim een jaar zijn ze bezig, het team digitalisering van het FFA, maar nu worden de eerste resultaten echt zichtbaar. De must-see? De tentoonstelling van de Kleare Kimen!

Digitale Friese strategie.docx

Welke digitale strategie gaat de erfgoedsector in Friesland de komende jaren kiezen? Blijven we op de terp zitten of gaan we de wijde wereld in?

Museum Joure depot

De historie van de regio zit verankerd in het DNA van Museum Joure . Overal is te zien hoe innovaties van vroeger bepalend zijn voor de bedrijvigheid in de omgeving.

merijn-van-veen-3

Een ICT én een geschiedenis opleiding: de perfecte papieren om museaal Friesland te ondersteunen bij de stap naar digitaal, RedBot was in gesprek met Merijn van Veen.

Gedeputeerde Sietske Poejes opent scanstudio RedBot

14 oktober was het dan zover. De gedeputeerde nam de scanstudio van RedBot officieel in gebruik. Miljoenen documenten liggen klaar om de komende tijd door de scanner te gaan.

Zolder Behouden Huys

Het Terschellinger museum maakt de sprong naar digitalisering. Een opsteker want zo is de collectie voor een veel groter publiek toegankelijk.

fotostudio-in-jopie-huisman-museum

Een bijzondere klus voor Nynke Kuipers en Simone van der Kooi: het vastleggen van de collectie artefacten van het Jopie Huisman museum. Ze komen de meest bijzondere dingen tegen.

Marre Sloots

RedBot gaat op zoek naar de professionele gebruiker van ons digitaal erfgoed en vraagt ze de hemd van het lijf. Dit keer spraken we met creatief ondernemer Marre Sloots uit Minnertsga.

Kaart Waddenzee 1879

Van achter je computer sneupen in oude kaarten van je omgeving of speuren naar verdwenen gebouwen. Het kan allemaal bij Het Fries Kaartenkabinet.

Barbara van Rijn

De RedBot scanstudio is ruim een jaar in bedrijf. Wat is er allemaal gedaan en welke projecten staan binnenkort op de planning?

Samenwerkingspartners

Ried fan de Fryske Beweging
Fries Museum
Afûk
Museumfederatie Fryslân
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Provincie Fryslân
Fryske Akademy
Museum Drachten
Bibliotheekservice Fryslân
TRESOAR
Cedin
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân