menu Professional

Het laatste nieuws

HisGIS_Dokkum

Pittige klus voor pioniers Fryske Akademy

28 juni 2017

De Fryske Akademy werkte de afgelopen twee jaar in relatieve stilte aan een bijzonder historisch project: Friesland 1750-1900. In de Franse tijd werd onder Napoleon elk huis en elk perceel in kaart gebracht, om de belastingheffing te vergemakkelijken. Toen zijn de eerste kadastrale kaarten en registers in Friesland geproduceerd. Een deel ervan was al bewerkt en gepubliceerd op de site HISGIS.nl, het geografische informatiesysteem dat de Fryske Akademy in 2007 lanceerde en waar landelijk steeds meer gebruik van wordt gemaakt. De komende tijd wordt daar een massa nieuwe gegevens aan toegevoegd, zowel uit de tijd vóór Napoleon als uit de nog niet behandelde periode ná de invoering van het Oudste Kadaster, 1850-1900.

Stania_State_web

Lancering Fryslân Uitgebeeld op Staniastate

5 mei 2017

Op woensdag 10 mei om 14:30 wordt de site Fryslân Uitgebeeld op landgoed Staniastate gelanceerd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het digitaliseren van oude kaart

Nedergerechten - digitaliseren van oud archiefmateriaal web

Fryske roots resultaten online

30 maart 2017

Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de

Digi lab

Pionieren in het RedBot LAB

24 februari 2017

Iedere woensdag werkt de projectgroep RedBot LAB samen op de IT afdeling om nieuwe software te testen. Deze software kan er in de toekomst voor zorgen dat het digitale Fries cultureel erfgoed op een duurzame manier wordt gelinkt met data wereldwijd.

fotostudio-in-jopie-huisman-museum

Vodden van Jopie Huisman voor de lens

14 december 2016

De collectie artefacten van het Jopie Huisman museum wordt de komende tijd op de gevoelige plaat vastgelegd. Museumdirecteur Zwier Kroese is blij met de mogelijkheid die het museum nu krijgt. ‘Het is de museummissie om het werk en gedachtegoed van

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

TRESOAR
Provincie Fryslân
Museum Drachten
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Fryske Akademy
Ried fan de Fryske Beweging
Bibliotheekservice Fryslân
Cedin
Afûk
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Museumfederatie Fryslân
Fries Museum