menu Professional

RedBot, dé online plek voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Oude kaarten, atlassen, schilderijen, museale collecties, films en foto's, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten, prenten, tekeningen en nog véél meer cultureel erfgoed van Friesland.

Samenwerkingspartners

Afûk
Omrop Fryslân
Fries Film Archief
Fries Museum
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Ried fan de Fryske Beweging
Fryske Akademy
Museum Drachten
TRESOAR
Museumfederatie Fryslân
Provincie Fryslân
Cedin
Bibliotheekservice Fryslân